O tym, że żadna profesjonalna budowa nie może się rozpocząć bez rozmieszczenia na placu budowy podnośników koszowych wie każdy, kto choć raz miał okazję zetknąć się z konstrukcją